Dienst Verkeer

DienstVerkeer.nl is dé landelijke dienst voor informatie over Rijbewijs, Wegverkeer en Waterstaat. De Dienst Verkeer is onafhankelijk van – en niet verbonden met – de drie hier genoemde overheidsorganen, en verwijst u waar nodig naar het CBR, de RDW en Rijkswaterstaat. U vindt hier dus niet alleen onafhankelijke informatie over verkeersgerelateerde zaken, maar wordt via het op deze site genoemde telefoonnummer (doorschakeldienst) ook nog eens doeltreffend en via één landelijk nummer in contact gebracht met het CBR. Bovenal echter geven wij juridisch advies via onze Bezwaardienst op het gebied van het verkeersrecht en met betrekking tot (conflicten met) het CBR, de RDW en Rijkswaterstaat.

Rijbewijs: CBR

Veel Nederlanders beschikken over een rijbewijs om een (motor)voertuig te mogen besturen. Er is in Nederland een Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen dat de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders beoordeelt. Veel mensen die een conflict hebben met het CBR nemen eerst contact op met het CBR. Dat kan via de doorverbinddienst van Teleconcern 09060204 (€ 0,90 per minuut ook na doorverbinden) of rechtstreeks: 0882277700. Als dat geen oplossing biedt, dan wordt DienstVerkeer.nl ingeschakeld.

Wegverkeer: RDW

In Nederland heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) vier kerntaken. De dienst gaat over de toelating van voertuigen, oefent toezicht en controle uit, gaat over informatieverstrekking en registratie en zorgt tot slot voor documentafgifte, zoals kentekenbewijzen, rijbewijzen en een APK-formulier. Al die taken leiden nogal eens tot onenigheid met de RDW, waarna particulieren en bedrijven eerst telefonisch contact opnemen met de RDW, vaak via onze doorschakeldienst. Komt u er met de RDW zelf niet uit, dan kunt u overwegen jurist mr. drs. R. de Nekker van DienstVerkeer.nl in te schakelen.

Waterstaat: Rijkswaterstaat (RWS)

Bekend van de gele auto’s van wegbeheerders en van de matrixborden boven de snelweg. Rijkswaterstaat is meer dan dat: het is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van I en W (Infrastructuur en Waterstaat). De organisatie werkt naar eigen zeggen dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is een ruime omschrijving, en die ruime doelstelling en de uitoefening van de wettelijke taken leidt dan ook niet zelden tot problemen met burgers en instanties. Vaak werkt het goed om via de doorschakeldienst van DienstVerkeer.nl contact op te nemen met Rijkswaterstaat. Als dát niet helpt, dan kunt u het probleem aan onze jurist voorleggen en de kwestie met hem bespreken tijdens het wekelijkse spreekuur.

Schuiven naar boven